Hiển thị 1–24 của 41 kết quả

Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ

Phụ kiện đường ống là thành phần thuộc đường ống giúp thay đổi hướng của dòng chảy như cút, tê. Thay đổi kích thước của đường ống như côn thu, tê giảm. Kết nối các thành phần khác nhau như khớp nối (coupling) và đóng dòng chảy như nắp bịt Caps. Có nhiều loại phụ kiện đường ống khác nhau được sử dụng trong đường ống.