Chính sách thanh toán

Công ty áp dụng hình thức thanh toán chuyển khoản và tiền mặt…