Chính sách vận chuyển

– Đơn hàng dưới 5 triệu giao hàng tại kho bên bán.
– Đơn hàng trên 5 triệu giao hàng tại kho bên mua. ( TP. Hồ Chí Minh )