Chính sách bảo hành

Bảo hành các sản phẩm từ 6 – 12 tháng do lỗi sản nhà sản xuất…