Hiển thị tất cả 24 kết quả

  • Van cầu (Globe Valve) được sử dụng cho việc điều chỉnh dòng chảy trong một đường ống. Van cầu được sử dụng để kiểm soát hoặc ngăn chặn dòng chảy của chất lỏng hoặc khí qua một đường ống. … Van cầu có dạng van cầu nối ren và van cầu nối bích dạng van cầu tay quay