Chính sách đổi trả hàng

Công ty đổi và trả hàng không đúng kích thước và chủng loại trong vòng 7 ngày.